KLINIK BERHENTI MEROKOK PDF Print E-mail

POLISI

Polisi kawalan tembakau kebangsaan adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok.

VISI

Visi Malaysia sebagai sebuah negara yang bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok menjelang tahun 2045.

MISI

- Rakyat Malaysia yang lahir pada tahun 2009 dan ke atas tidak memulakan tabiat merokok.                                                                                                                 - Memperkasakan masyarakat merupakan tunggak utama bagi membudayakan amalan tidak merokok.                                                                                                   - Semua rakyat Malaysia akan dilindungi daripada bahaya asap rokok dengan mewujudkan 100% tempat-tempat awam sebagai kawasan bebas rokok.

OBJEKTIF

- Mengekalkan prevalen merokok kurang daripada 5% di kalangan wanita berumur 15 tahun dan ke atas.                                                                                              - Menurunkan prevalen merokok kepada 15% menjelang tahun 2025.                                                                                                                                                  - Mensasarkan penurunan kurang daripada 5% prevalen merokok menjelang tahun 2045.

Last Updated on Wednesday, 31 January 2018 15:04
 
 

SIRIM QAS International Sdn Bhd mengesahkan bahawa  PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI, Johor Telah Mendapat Persijilan Sistem Pengurusan Kualiti Yang Menepati ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – Requirements Tarikh Dikeluarkan : 29 Ogos 2019 – 19 Ogos 2021 No. Pensijilan : QMS 02055