Laporan Perubatan PDF Print E-mail

PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN DAN BAYARAN

JADUAL 1 : Jenis  Laporan dan bayaran

Jenis Laporan

Caj Bayaran

Disediakan oleh

Warganegara

*Warga Asing

Laporan perubatan Biasa

RM40.00

RM120.00

Pegawai Perubatan

Laporan perubatan biasa (ringkas pakar)

RM80.00

RM240.00

Pakar

Laporan salinan kali kedua dari laporan asal

50% dari kadar caj asal

Pegawai Perubatan/Pakar

Laporan Penyediaan semula

Bayaran mengikut caj asal/penuh

Pegawai Perubatan/pakar

Laporan Penjelasan/pembetulan

Percuma

Pegawai Perubatan/Pakar

** Laporan Perubatan oleh Pihak Polis/ Jabatan Kerajaan/ JKM/Biro bantuan Guaman/ Borang BAT F117(tentera)

 

Percuma

 

 

Pegawai perubatan/Pakar

Caj bayaran laporan perubatan bagi warga asing adalah dua kali ganda


** Pengecualian bayaran tidak terpakai untuk tujuan insuran dan pengeluaran KWSP

 

DOKUMEN PERMOHONAN

Sila rujuk dokumen di bawah yang diperlukan semasa mengemukakan permohonan laporan perubatan/ laporan bedah siasat

PESAKIT (sendiri)

Surat Keizinan asal dari pesakit

Salinan Kad Pengenalan @ Pasport pesakit

 • Salinan kad rawatan pesakit (berkaitan)
 • Bayaran (mengikut Jenis Permohonan)
 • Borang berkaitan (mengikut tujuan permohonan)
 • Lain-lain dokumen (berkaitan dengan permohonan/rawatan)

IBU / BAPA / PENJAGA ( Pesakit berumur di bawah 18 tahun)

 • Surat keizinan asal dari ibu / bapa / penjaga yang sah
 • Salinan sijil kelahiran pesakit
 • Salinan kad pengenalan pesakit @ passport pesakit
 • Salinan kad pengenalan @ passport ibu / bapa / penjaga yang sah
 • Salinan kad rawatan pesakit (Berkaitan)
 • Surat akuan sumpah (berkaitan)
 • Bayaran (mengikut tujuan permohonan)
 • Borang berkaitan (mengikut tujuan permohonan
 • Lain-lain dokumen (berkaitan dengan permohonan/rawatan)

WARIS (suami/isteri/ anak/ adik beradik / ibu/ bapa)

(Bagi pesakit yang telah meninggal dunia)

 • Surat keizinan asal dari waris yang sah
 • Salinan sijil kelahiran @ kad pengenalan @ passport si mati
 • Salinan sijil kelahiran @ kad pengenalan @ passport waris yang sah
 • Salinan sijil kematian @ permit kubur si mati
 • Salinan kad rawatan si mati (berkaitan)
 • Salinan sijil nikah@ surat akuan sumpah waris yang sah (berkaitan)
 • Bayaran (mengikut jenis permohonan)
 • Borang berkaitan (mengikut tujuan permohonan)
 • Lain-lain dokumen (berkaitan dengan permohonan/rawatan

WAKIL / AGEN (Insuran / Peguam dan lain-lain)

 • Surat keizinan asal dari pesakit / waris yang sah
 • Surat keizinan asal dari kedutaan pesakit / si mati
 • Surat keizinan wakil untuk mendapatkan laporan perubatan
 • Lain-lain dokumen yang merujuk kepada status berikut :

i.   Pesakit

ii.  Ibu / Bapa / Penjaga

iii. Waris

Pengecualian surat keizinan dan bayaran adalah terpakai bagi agensi yang telah diberi kuasa di bawah peruntukan undang-undang untuk tujuan siasatan seperti :

i.   Polis Di Raja Malaysia

ii.  Mahkamah

iii. Mana-mana agensi yang telah diberi kuasa di bawah peruntukan undang-undang untuk mendapatkan laporan perubatan seseorang pesakit.

 


Surat pekeliling Bahagian Kewangan Bil. 1 tahun 2014 – Garispanduan Perlaksanaan Perintah fi ( Perubatan)(Kos Perkhidmatan) 2014

Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 8 tahun 2015

Garispanduan Penyediaan Laporan Perubatan KKM (Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 16/2010 – MOH/P/PAK/201.10(GU)

Last Updated on Tuesday, 27 October 2020 10:34
 
 

SIRIM QAS International Sdn Bhd mengesahkan bahawa  PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI, Johor Telah Mendapat Persijilan Sistem Pengurusan Kualiti Yang Menepati ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – Requirements Tarikh Dikeluarkan : 29 Ogos 2019 – 19 Ogos 2021 No. Pensijilan : QMS 02055